02.01.2013

SMILE (Interreg MED)

NAZIV PROJEKTA: Pametna, zelena i inovativna logistika urbanog teretnog transporta za energetski učinkovite mediteranske gradove  (eng. SMart green Innovative urban Logistics for Energy efficient mediterranean cities)

AKRONIM PROJEKTA: SMILE
PROGRAMSKI OKVIR: MED program
WEB STRANICA: http://smile-urbanlogistics.eu/
 
PARTNERI U PROJEKTU:
Municipality of Piraeus, Grčka
Centre for Research and Technology Hellas / Hellenic Institute of Transport,  Grčka
The Valenciaport Foundation for Research, Promotion and Commercial Studies of the Valencian region (Valenciaport Foundation), Španjolska
Foundation of the Valencian Community for Strategical Promotion, Development and Urban Innovation, Španjolska
Mobility Department of Barcelona City Council, Španjolska
Center for Innovation in Transport – CENIT, Španjolska
Institute for Transport and Logistics Foundation, Italija
AFT - Délégation Régionale Languedoc Roussillon, Francuska
Municipality of Montpellier, Francuska
Regionalna energetska agencija Kvarner, Hrvatska
Grad Rijeka, Hrvatska
 
CILJNE SKUPINE: Javni i privatni sudionici u urbanom teretnom transportu
TRAJANJE PROJEKTA: 01.siječnja 2013. do 30. travnja 2015.
UKUPAN PRORAČUN PROJEKTA: 1.872.533,00 €
 
OPĆI CILJEVI PROJEKTA:
Razvoj inteligentnih i energetski učinkovitih mediteranskih gradova u smislu promicanja „zelenih“ i troškovno učinkovitih rješenja u logistici urbanog teretnog transporta, i to  putem:
 • povećanja svijesti o snažnom utjecaju koje logistika urbanog transporta ima na energetsku učinkovitosti gradova,
 • poboljšanje znanja o dokazano uspješnim energetski učinkovitim logističkim rješenjima,
 • pružanje potpore politici, strategijama i planovima o pitanjima energetski učinkovite urbane logistike,
 • smanjenje potrošnje energije u transportu i logistici,
 • smanjenje emisije stakleničkih plinova u sektoru transporta,
 • smanjenje zagušenja i drugih poremećaja koji su uzrokovani aktivnostima gradskog teretnog prijevoza.
 
POSEBNI CILJEVI PROJEKTA:
 • pružanje korisnih i standardnih alata za izradu i mjerenje potreba urbanog teretnog transporta,
 • rješenja o izvedbi samog sustava, njegovoj energetskoj učinkovitosti i drugih utjecaja na okoliš i društvo,
 • primjena navedenih rješenja na 6 gradova iz MED projektnog područja, koja omogućuju detaljnu analizu i unakrsnu procjenu, te istraživanje i procjenu za druge gradove koji su izvan projektnog partnerstva.
 • definiranje i procjena politika, strategija, planova i mjera za inovativna energetski učinkovita rješenja koja će postupno biti uvrštena u prometne planove uključenih gradova, a koje će biti prenosive izvan projektnog područja te primjenjiva i nakon završetka projekta,
 • testiranje određenih urbanističkih rješenja kroz pilot akcije, uključivši javne i privatne  sudionike koji su fokusirani na 3 glave teme:

  • inovativna tehnologija: električna mobilnost
  • informacijski alati: ICT rješenja za gradsku logistiku
  • radni alati: prijevoz tereta kroz urbane centre, optimizirano skupljanje otpada i prijevoz,
 • uključenje ključnih dionika u politiku procjena i pilot aktivnosti, stvarajući na taj način konsenzus među dionicima,
 • provjera i promicanje rezultata projekta izvan teriotrija projektnog partnerstva.
 
OSTVARENI REZULTATI:
 • Izrađena je tehnička analiza urbanih logističkih potreba i energetskih svojstava 66 gradova s MED projektnog područja;
 • Definirane su specifične politike i mjere koje se odnose na inovativna energetski učinkovita logistička rješenja;
 • Provedene su 4 pilot aktivnosti koje obuhvaćaju 4 različite  teme vezane za logistiku s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti, a jedna pilot aktivnost - testiranje naprednih informacijskih alata s područja urbane logistike - u Rijeci;
 • Postavljeni su pilomati (automatski podizni stupići) na dvije gradske lokacije, na ulazu u pješačku zonu, a koji omogućuju bolju kontrolu i precizno praćenje kretanja dostavnih vozila u užem centru grada;
 • Provedeno je istraživanje na reprezentativnom uzorku predstavnika poslovnih jedinica, ugostiteljskih objekata i dućana u centru grada koji koriste bilo koji oblik dostave, kao i samih dostavljača, kako bi se prikupili točni podaci o frekventnosti dostave te ispitalo zadovoljstvo korisnika sustavom i funkcionalnošću dostavnih mjesta. Boljom organizacijom dostavnih vozila omogućuje se veća protočnost prometa i smanjuju se  prometne gužve, povećava se razina sigurnosti prometa te smanjuje negativan utjecaj prometa na okoliš, poput buke i smoga;
 • Izrađena je studija unaprjeđenja sustava dostave u centru Rijeke;
Projekt SMILE odabran je 2013. godine za jedan od primjera dobre prakse kampanje Enterprise 2020 za razdoblje od 2013.-2015. godine.