Energetska obnova objekta Vatrogasne zajednice u Šapjanama (2019.-2020.)

Radovi na energetskoj obnovi objekta Vatrogasne zajednice u Šapjanama započeli su početkom rujna 2019. Ustanova ima ulogu voditelja projekta te prati izvođenje radova kroz tjedne koordinacije. Prate se i kontroliraju izvještaji nadzornih inženjera po svim strukama te koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova. Kontinuirana je komunikacija s predstavnicima Vatrogasne zajednice i nadležnog upravnog odjela Primorsko-goranske županije u vezi vrste, količine i cijene potrebnih dodatnih radova na objektu koji nisu vezani uz energetsku obnovu a potrebni su za funkcionalno korištenje zgrade u budućnosti. Očekivani završetak radova je početkom 2020. godine.