MALA FOTONAPONSKA POSTROJENJA NA KROVOVIMA JAVNIH ZGRADA

Projekt "Burza krovova javnih zgrada" provodio se od 2010.-2012. godine, a uključivao je projektnu pripremu javnih zgrada, poput vrtića, škola, zgrada uprave i drugih, za postavljanje fotonaponskih ćelija, odnosno proizvodnju električne energije iz solarne energije. Agencija je pritom osiguravala rješavanje cjelokupne administrativne procedure, jedne od najvećih prepreka potencijalnim ulagačima, sve do sklapanja finalnog ugovora o isporuci električne energije po povlaštenoj cijeni s Hrvatskim operatorom tržišta energije (HROTE) te je tako pripremljene zgrade nudila na svojevrsnoj burzi potencijalnim investitorima.

U okviru "Burze krovova javnih zgrada" REA Kvarner pojavila se i sama kao investitor na sljedećim lokacijama: SŠ Hrvatski kralj Zvonimir (Krk), OŠ Frane Petrića (Cres), Dom zdravlja Crikvenica, SŠ Dr. Antuna Barca (Crikvenica), OŠ Čavle (Čavle) i OŠ Ivana Mažuranića (Novi Vinodolski).