Zelena energija u mom domu (2011.-2013.)

U 2011. godini Primorsko-goranska županija nastavlja s poticajima za korištenje obnovljivih sustava energije putem projekta "Zelena energija u mom domu". REA Kvarner je u 2011. i 2012. godini provela javne natječaje za podnošenje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje ugradnje sustava obnovljivih izvora energije, a uz solarne sustave za grijanje i pripremu potrošne tople vode, financirali su se i sustavi za grijanje i pripremu potrošne tople vode na biomasu (sječku i pelete).

Ukupni troškovi opreme i ugradnje sustava OIE u kućanstvima sufinancirali su se u iznosu od 40%, odnosno do maksimalnog iznosa od 8.000,00 kn po kućanstvu.

Projektu se priključila se većina jedinica lokalne samouprave, a pravo na korištenje sredstava mogle su ostvariti fizičke osobe s prebivalištem na području gradova i općina koji su sudjelovali u projektu.
 
Natječajem su 2011. dodijeljene ukupno 72, a 2012., zahvaljući financijskom sudjelovanju FZOEU, 182 subvencije.