Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire ustanova Regionalna energetska agencija Kvarner, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15).
Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacije je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem zahtjeva pisanim putem, pri čemu je potrebno ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije ili Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija i dostaviti ga:
 
 • poštom na adresu Ustanova Regionalna energetska agencija Kvarner, Ciottina 17b, HR-51000 Rijeka;
 • putem telefaksa na broj 051 263 751;
 • putem e-maila na adresu zahtjevi@reakvarner.hr;
 • osobno na adresu ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner, svakog radnog dana, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 9.00 do 14.00 sati.
 • usmenim putem, osobno na adresi ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner, ili putem telefona broj 051 631 800, svakog radnog dana, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 9.00 do 14.00 sati.
Odgovor na Vaš usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit ćemo u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ustanova Regionalna energetska agencija Kvarner ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije (Narodne novine broj 12/14 i 15/14).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Napomena:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Regionalna energetska agencija Kvarner izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Primjenjivi propisi:

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 85/15 i 25/13),
 • Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određuje se sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine broj 12/14 i 15/14),
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12),
 • Zakon o tajnosti podataka (Narodne novine broj 79/07, 86/12),
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (Narodne novine broj 108/96, 79/07),
 • Zakon o medijima (Narodne novine broj 59/04, 84/11, 81/13),
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (Narodne novine broj 150/11, 12/13),
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (Narodne novine broj 83/14),
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (Narodne novine, broj 83/14),
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (Narodne novine broj 19/10).


Službenik za informiranje:
Vedran Krušvar, prof.
T: 051 631 800
F: 051 263 751
M: zahtjevi@reakvarner.hr

Privici:
Godišnje izvješće ZPPI za 2023. godinu
Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI (2023. godina)
Godišnje izvješće ZPPI za 2022. godinu
Godišnje izvješće ZPPI za 2021. godinu
Godišnje izvješće ZPPI za 2020. godinu
Godišnje izvješće ZPPI za 2019. godinu
Godišnje izvješće ZPPI za 2018. godinu