ENERGETSKI PREGLEDI I IZRADA ENERGETSKIH CERTIFIKATA JAVNIH ZGRADA

Javno izlaganje energetskog certifikata obavezno je za zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene. REA Kvarner izrađuje energetske certifikate za javne zgrade u vlasništvu Primorsko-goranske županije, a do sada je provedeno preko 200 energetskih pregleda javnih zgrada te su izrađeni pripadajući certifikati.