Transparentnost proračuna

U skladu s odredbama Zakona o proračunu i Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, propisana je javna objava informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama.

Informacije o isplatama dostupne su klikom na poveznicu - aplikacija