Publikacije10 godina Regionalne enegetske agencije Kvarner (PDF verzija)
Brošura "Naših prvih 10!"

Edukativni materijali za najmlađe:
Učinkovito korištenje energije u kućanstvu za najmlađe / REA Kvarner (2012.)
Vodič za moj eko dom / REA Kvarner, Cezar (2010.)
Obnovljivi i neobnovljivi izvori energije / EU IPA Alterenergy (2015.)
FIESTA Vodič za energetsku učinkovitost / CIP IEE FIESTA (2015.)
Pčelica Nenica: zelena priča / REA Kvarner (2022.)Edukativno-informativne publikacije:
Mali vjetroagregati i fotonaponski moduli za autonomne aplikacije na otocima Primorsko-goranske županije / EIHP (2009.)
Najuspješniji lokalni EU projekti u Hrvatskoj 2012. - 2014. (projekt osnivanja REA Kvarner) / MRRFEU (2015.)
Innovative Financing Schemes in Local and Regional Energy Efficiency Policies / FEDARENE (2013.)
FEDARENE brošura 2016: Sustainable regions in action / FEDARENE 
Smart Islands Projects and Strategies / Issued from the 1st European Smart Islands Forum, June 2016, Athens, Greece
European Smart & Sustainable Islands: A Booklet of FEDARENE Islands College (v. studeni 2019.)
Energetska obnova osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije (2019.)
Financing the island clean energy transition / Clean Energy for EU) Islands (2020.)
Tranzicijski plan prema čistoj energiji: Cresko-lošinjsko područje (dokument - HR)
Tranzicijski plan prema čistoj energiji: Cresko-lošinjsko područje (infografika - EN)
Priručnik "Moja energija, moja sloboda", autor: Vjeran Piršić, Eko Kvarner (HR)
Europski zeleni plan - Ostvarivanje naših ciljeva / EK, 2021 (HR)
FEDARENE brošura 2022: Sustainable regions in action / FEDARENE (EN) 
FEDARENE brošura 2023: Sustainable regions in action / FEDARENE (EN) 

EU projekti:
Energetske agencije u Republici Hrvatskoj / projekt AGENT – AGEncies NeTworking (2011.)
IPA Alterenergy - informativni letak o projektu (2013.) 
MED SMILE - informativni letak o projektu (2014.)
MED EMILIE - informativni letak o projektu (2013.)
MED EMILIE - informativni letak pilot projekta „SunCool“ na Tehničkom fakultetu u Rijeci (2014.)
Najuspješniji lokalni EU projekti u Hrvatskoj 2012.-2014. 

MED EMILIE - poziv na suradnju i uključivanje u rad EMILIE mreže (2015.)
CIP IEE FIESTA - informativni letak o projektu (2015.)
H2020 SIMPLA - informativni letak o projektu (2016.)
MED LOCATIONS - informativni letak o projektu (2016.)
MED LOCATIONS - letak LCTP Grad Rijeka (2019.)
MED LOCATIONS - letak LCTP Grad Zadar (2019.)
H2020 SIMPLA - Smjernice za usklađivanje planiranja enegetike i mobilnosti (2019.)
H2020 INSULAE - informativni letak o projektu - 1. izdanje (2019.)
H2020 ISLANDER - informativni letak o projektu - EN (2021.)
MED PRISMI PLUS - informativni letak o projektu - EN (2021.)