Dokumenti

OPĆI AKTI

Statut ustanove "Regionalna energetska agencija Kvarner"
Pravilnik o radu ustanove "Regionalna energetska agencija Kvarner"

PLANOVI RADA, FINANCIJSKI PLANOVI, IZVJEŠĆA

2022. GODINA
          I. izmjene i dopune Plana rada i Financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2021. godinu

2020. GODINA
 
Izvješće o poslovanju Regionalne energetske agencije Kvarner u 2020. godini

Godišnje financijsko izvješće Regionalne energetske agencije Kvarner za 2020. godinu
Plan rada i Financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
2019. GODINA

Izvješće o poslovanju Regionalne energetske agencije Kvarner u 2019. godini

Godišnje financijsko izvješće Regionalne energetske agencije Kvarner za 2019. godinu
Plan rada i Financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu 2018. GODINA

Izvješće o poslovanju Regionalne energetske agencije Kvarner u 2018. godini

Godišnje financijsko izvješće Regionalne energetske agencije Kvarner za 2018. godinu
Odluka o donošenju Plana rada i Financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2018.godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu