SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM U PGŽ

Primorsko-goranska županija, sukladno zakonskim obavezama, provodi sustavno gospodarenje energijom u zgradama koje su u vlasništvu i/ili kojom upravljaju proračunski i izvanproračunski korisnici Primorsko-goranske županije. Putem uspostave i održavanja Informacijskog sustava gospodarenja energijom (ISGE), prati se i upravlja potrošnjom energenata i vode u navedenim objektima tijekom godine.

U praćenje potrošnje energenata i vode kroz ISGE sustav uključeno je preko tri stotine objekata, odnosno prati se gotovo 1000 mjernih mjesta te je imenovano preko stotinu energetskih suradnika, čija je primarna dužnost redoviti unos podataka u ISGE sustav, dok je zadatak agencije pratiti i osiguravati redovitost i ažurnost baze podataka, te biti podrška energetskim suradnicima u slučajevima promjene mjernih mjesta, unosa novih dobavljača, zamjene brojila i sl.
Obradom i analizom prikupljenih podataka stvara se realna slika stanja potrošnje energenata i vode, što služi kao podloga za izradu smjernica i planova unaprjeđenja energetske učinkovitosti u Primorsko-goranskoj županiji.

Temeljem podataka ISGE sustava o potrošnji energenata, a sukladno zakonskim odredbama, Regionalna energetska agencija Kvarner  izrađuje Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije, kao i trogodišnji županijski Akcijski plan energetske učinkovitosti.