24.11.2021

Energetski dan 2021 (snimka događanja održanog 23.11.2021.)