Plan nabave ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2023. godinu

Temeljem članka 28. stavaka 1., 3. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/22), objavljuje se Plan nabave ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2023. godinu.

Poveznica na plan nabave u Elektroničkom oglasniku je
 https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Privici:
Plan nabave ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2023. godinu
Plan nabave ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2023. godinu I. dopune