04.12.2019

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama. Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Javnim ustanovama za rekonstrukciju postojećih kotlovnica ugradnjom jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije koji uključuju kotlove na biomasu, dizalice topline, sunčane toplinske pretvarače te sustave za proizvodnju električne energije uz pomoć fotonaponskih modula.

Prihvatljivi prijavitelji su javne ustanove koje su proračunski korisnici državnog ili proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave. Ustanove mogu dostaviti samo jedan zahtjev za jedan ili više sustava na jednom ili više objekata te mogu dobiti sufinanciranje od 40, 60 ili 80 posto, ovisno o lokaciji, a najviše do pola milijuna kuna.

Rok za dostavu zahtjeva počinje objavom Poziva 04. prosinca 2019. godine u 09:00 sati, a završava objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr ili istekom 2019. godine.

Detalji su dostupni na sljedećoj poveznici