13.10.2020

Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja brodskog prometa na alternativna goriva

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja brodskog prometa na alternativna goriva 2020. Predmet ovog Poziva je sufinanciranje kupnje brodova s vrstama pogona:

  • električni i
  • vodik.

Učitavanje prijava počinje objavom Javnog poziva dana 7. listopada 2020. godine u 9:00 sati.

Slanje prijava na Javni poziv počinje dana 29. listopada 2020. godine u 9:00 sati, a završava:

  1. objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr: obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Javnog poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili
  2. istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Za vrijeme trajanja Javnog poziva podnositelji mogu dostaviti jednu prijavu za sufinanciranje kupnje / izgradnje jednog ili više plovila.

Pod plovilom se u svrhu ovog Javnog poziva podrazumijeva putnički brod, teretni brod i javni brod.

Cilj Javnog poziva je povećanje energetske učinkovitosti brodskih pogona uz istovremeno smanjenje emisije štetnih tvari kao i sprječavanje potencijalnog onečišćenja mora, rijeka i jezera.

Pravo na sredstva ovog Poziva mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLPRS), tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva i obrtnici.

Sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu dodjeljuje se putem pomoći i subvencija. Fond će dodjeljivati sredstva:

  • pomoći JLP(R)S-ima, tijelima državne uprave i ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima,
  • subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima u skladu s Programom potpora.

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, a najviše 10.000.000,00 kuna po korisniku, bez obzira na to radi li se o pomoći ili o državnoj potpori.

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznose 30.000.000,00 kuna.

Opravdani troškovi ulaganja sukladno ovom Javnom pozivu su troškovi kupnje novog plovila / izgradnje plovila tehničkih i energetskih svojstava prema uvjetima ovog Javnog poziva koji su nastali najranije na dan prijave za sufinanciranje na Javni poziv Fonda, kao i opravdani troškovi stručnog nadzora od strane ovlaštenih inženjera (odnosi se na izgradnju brodova).

Predmet Javnog poziva nije sufinanciranje:

  • kupnje / izgradnje brodica, jahti i ribarskih brodova,
  • rekonstrukcije postojećih brodova.

Više informacija o javnom pozivu te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.