16.12.2022

APN je objavio Poziv na iskaz interesa za energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge

U cijelosti prenosimo informaciju koju je na svojim web stranicama objavilo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, vezano uz Poziv Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) na iskaz interesa za energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge:

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je Poziv na iskaz interesa – prijavu zgrada javnog sektora za energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći. Rok za podnošenje iskaza interesa APN-u, odnosno prijave zgrade s dokazima o prihvatljivosti je do kraja dana 24.12.2022. godine.

Poziv je namijenjen vlasnicima ili korisnicima postojećih zgrada ili kompleksa zgrada koji čine energetsku funkcionalnu cjelinu, koje nisu oštećene u potresu i nemaju konstruktivna oštećenja zbog drugog uzroka, koje su u vlasništvu javnog sektora i u kojima se obavlja društvena djelatnost.

Cilj Poziva je formirati bazu prihvatljivih zgrada javnog sektora za provedbu energetske obnove kroz model ugovaranja energetske usluge za koje će APN pripremati i pokretati postupke javne nabave za pružanje energetske usluge u svrhu provedbe integralne energetske obnove zgrada.

Energetska usluga predmet je Ugovora o energetskom učinku sklopljenog između naručitelja energetske usluge, pružatelja energetske usluge i APN-a, koji je verificiran i praćen tijekom cijelog svog trajanja, pri čemu se investicija u radove, opremu i usluge za provedbu mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti obuhvaćenih energetskom uslugom otplaćuje prema ugovorenom stupnju poboljšanja energetske učinkovitosti ili drugim ugovorenim kriterijima, kao što su financijske uštede. Ovim modelom energetske obnove (ESCO model) su u velikoj mjeri smanjena administrativna opterećenja vlasnika ili korisnika zgrada javnog sektora u ulozi naručitelja energetske usluge, odnosno pružatelj energetske usluge (ESCO tvrtka), sukladno ugovoru o energetskom učinku, zadužen je za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade, izvođenje radova energetske obnove, stručni nadzor, uslugu koordinatora zaštite na radu, provođenje energetskog pregleda, izradu izvješća o provedenom energetskom pregledu i energetskog certifikata nakon obnove, dok APN provodi mjere informiranja i vidljivosti.

Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge biti će sufinancirana sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. za što je osigurana alokacija od 250.000.000,00 kuna. Sufinancirati će se naknade za energetsku uslugu za razdoblje do završetka energetske obnove pri čemu ukupan iznos tih naknada ne smije biti veći od 40% ukupne naknade za energetsku uslugu. Nakon završetka energetske obnove (razdoblje ostvarenja ušteda) naručitelj energetske usluge tijekom ugovornog razdoblja vlastitim sredstvima plaća ugovorenu mjesečnu naknadu za energetsku uslugu, koja iznosi 1/12 godišnje naknade za energetsku uslugu, a ne može biti veća od vrijednosti ugovorene godišnje zajamčene uštede. Rok za podnošenje iskaza interesa APN-u, odnosno prijave zgrade s dokazima o prihvatljivosti Prijavitelja je do kraja dana 24.12.2022. godine.

Cjelokupna dokumentacija Poziva na iskaz interesa – prijavu zgrada javnog sektora za energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći dostupna je OVDJE.