16.10.2014

Partneri projekta EMILIE sastali se u ZaragoziU organizaciji Istraživačkog centra za energetske resurse i potrošnju CIRCE, u Zaragozi je 15. listopada održan 2nd Technical Committee Meeting - drugi sastanak tehničkog savjeta projekta EMILIE koji je tematski bio posvećen pitanjima finalizacije pilot projekata SunLab (Italija), SmartEE (Francuska), Glassolating i HVAClab (Španjolska), InfraSUN (Slovenija) i SunCool (Hrvatska) razvijenih u okviru EU MED projekta EMILIE.
 
Pilot projekt SunCool koji je osmislila i realizirala REA Kvarner, kao jedini hrvatski partner na projektu EMILIE, uključuje ugradnju tehnologije solarnog hlađenja pomoću vakuumskih solarnih kolektora i NH3-H2O absorpcijskog rashladnog uređaja na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, s ciljem hlađenja fakultetskih laboratorija, grijanja potrošne vode i vode koja kao medij cirkulira u krugovima unutar laboratorijskih prostora, te sa mogućnošću hlađenja / grijanja uredskih prostorija u razdobljima izvan radnog vremena laboratorija.
 
Svečano otvaranje sustava solarnog hlađenja na Tehničkom fakultetu - koji će osim praktične imati i edukativnu funkciju te omogućiti usavršavanje studenata na području tehnologija solarnog hlađenja  – očekuje se uskoro.