16.01.2014

Horizon 2020 - Sigurna, čista i učinkovita energija

Objavljeni su prvi natječaji u tzv. 3. društvenom izazovu „Sigurna, čista i učinkovita energija“ novog okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020 (eng. Horizon2020).

Istraživanja iz područja energetike u okviru Obzora 2020. prije svega se odnose na prilagodbu postojećeg energetskog sustava u održiviji, konkurentniji i sigurniji sustav. Osim toga, europski energetski sustav treba se u manjoj mjeri oslanjati na uvoz goriva, a više se okrenuti korištenju različitih energetskih izvora, prije svega obnovljivih i prenosivih energetskih izvora koji ne izazivaju zagađenje zraka.

Europska unija namjerava smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 20% od razine u 1990. godini do 2020. godine s daljnjim smanjenjem za 80-95% do 2050. godine. Obnovljivi izvori energije bi trebali pokrivati 20% konačne potrošnje energije i podići razinu efikasnosti za 20% do 2020. godine.

 

Korisni linkovi:

http://www.obzor2020.hr/drustveni-izazovi-sadrzaj/energija-opis

Radni program za područje Energije 2014. - 2015.