10.04.2014

Informacija o natječajima za dodjelu subvencija građanstvu

Obaviještavamo sve zainteresirane građane da će natječaji za dodjelu subvencija za obnovljive izvore energije (ugradnju solarnih kolektora, peći na pelete i dr.) te energetsku učinkovitost (stolariju, fasade) ove godine biti objavljeni od strane pojedinačnih gradova i općina Primorsko-goranske županije, kako bi se omogućilo dodjeljivanje većeg broja subvencija na razini svakog pojedinog grada i općine.

 

Naime, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost krajem mjeseca ožujka objavio je javne pozive za sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (ugradnju solarnih kolektora, peći na pelete i dr.), te za povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama, što se odnosi na zamjenu stolarije i fasade.

Navedena dva javna poziva Fonda otvorena su isključivo za jedinice lokalne i regionalne samouprave (općine, gradove i županije) koje mogu zatražiti sredstva od Fonda te koji će, ako im tražena sredstva budu odobrena od strane Fonda, nakon toga objaviti javne natječaje za dodjelu subvencija građanstvu.

Primorsko-goranska županija i Regionalna energetska agencija Kvarner i dalje sudjeluju u provedbi projekata na razini tehničke i administrativne podrške jedinicama lokalne samouprave.

 

U skladu s navedenim, natječaje za dodjelu subvencija građanima objavit će gradovi i općine na svojim mrežnim stranicama, što znači da će građani svoje prijave dostavljati gradovima i općinama u kojima imaju prebivalište, a ne kao do sada REA-i Kvarner.