07.10.2020

Joint SECAP: sastanak fokus grupe ciljanog područja PGŽU organizaciji Primorsko-goranske županije kao partnera na europskom projektu Joint SECAP, a u suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Kvarner, jučer je u prostorijama Vatrogasnog vježbovnog centra u Šapjanama održan sastanak fokus grupe projekta Joint SECAP kojemu su nazočili predstavnici jedinica lokalne samouprave  - gradova Kastva i Opatije, općina Čavle, Matulji i Viškovo te drugih važnih dionika ciljanog projektnog područja, kao što su tvrtke Liburnijske vode, Parkovi Opatija i Ekoplus, Turistička zajednica Grada Opatije te županijski Dom zdravlja i Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije.

Cilj sastanka bio je predstaviti sudionicima izrađenu „Procjenu ranjivosti i rizika od klimatskih promjena“ koja će služiti kao stručna podlogu za izradu „Zajedničkog akcijskog plana energetski održivog razvitka i klimatskih promjena“ (tzv. Zajedničkog SECAP-a) te dokument „Scenarij 0“, odnosno  očekivani scenarij razvoja uz primjenu postojećih mjera prilagodbe klimatskim promjenama.
Kako je zaključeno, lokalne vlasti ciljanog područja u narednom bi desetgodišnjem periodu trebale posebnu pažnju posvetiti ublažavanju posljedica od suše, toplinskih valova, ekstremnih temperatura i ekstremnih oborina, budući da su upravo one prepoznate kao ugroze od najvećeg značaja. Rasprava o mjerama koje bi bilo oportuno poduzeti kako bi se prevenirale moguće neželjene posljedice najvećim se dijelom ticala sektora vodoopskrbe, zdravstva i turizam koji su ocijenjeni najrelevantnijima za promatrano područje.

Temeljem potpisnog Sporazuma o suradnji između Županije i gradova Kastva i Opatije te općina Čavle, Viškovo i Matulji, uz stručnu podršku ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za navedene će se jedinice lokalne samouprave kroz projekt Joint SECAP izraditi „Zajednički akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena“ koji će na osnovi prikupljenih podataka o zatečenom stanju identificirati i pružiti odrednice za provedbu projekata i mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te prilagodbe učincima klimatskih promjena na razini uključenih jedinica lokalne samouprave, a što će rezultirati smanjenjem emisije CO2 za više od 40% do 2030. godine.

Zajednički SECAP bit će ujedno i prvi zajednički energetsko-klimatski akcijski plan na području Primorsko-goranske županije, nastao kao rezultat uvažavanja činjenice da klimatska pitanja nadilaze granice pojedinih općina i gradova te da je za uspješnu adaptaciju neophodan integrirani pristup planiranju i zajedničko djelovanje.

Projekt „Joint SECAP - Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima“ provodi se u okviru INTERREG programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska. Ukupna vrijednost Projekta je 2,09 milijuna EUR, pri čemu se 85% sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U Projektu uz Primorsko-goransku županiju sudjeluje 8 partnera iz Hrvatske i Italije, među kojima su ustanove visokog obrazovanja, jedinice lokalne i regionalne samouprave, energetske agencije i organizacije civilnog društva.