11.06.2013

Kick off meeting MED projekta SMILE

Prvim sastankom projektnih partnera, koji će se održati dana 13. i 14. lipnja 2013. u Pireju u Grčkoj, započinje EU projekt SMILE "SMart green Innovative urban Logistics for Energy efficient mediterranean cities". Projektu je odobreno sufinanciranje u sklopu EU MED programa. Opći cilj projekta SMILE je doprinijeti razvoju inteligentnih i energetski učinkovitih mediteranskih gradova u smislu promicanja „zelenih“ i troškovno učinkovitih rješenja u logistici urbanog teretnog transporta. Projekt SMILE namjerava potaknuti razvoj energetske učinkovitosti gradskog teretnog prijevoza. Razvoj energetske učinkovitosti potiče se kroz promidžbu i provedbu inovativnih politika i rješenja uz potporu već postojećih tehnologija. Projekt će svojim inovativnim rješenjima doprinijeti kako povećanju energetske učinkovitosti tako i smanjenju emisije stakleničkih plinova u atmosferu. Projek SMILE okuplja 11 partnera iz Grčke, Španjolske, Italije i Francuske, a hrvatski partneri u projektu su REA Kvarner i Grad Rijeka.