12.06.2014

Komunikacijski trening programa MED i SEE

Stručna suradnica REA-e Kvarner sudjelovala je kao predstavnica konzorcija EU MED projekta EMILIE na komunikacijskom treningu održanom 2.-3. lipnja 2014. na Bledu, u organizaciji Transnacionalnog programa suradnje za jugoistočnu Europu (SEE) i Transnacionalnog programa Mediteran (MED).

Trening je bio namijenjen prvenstveno voditeljima komunikacijskih radnih paketa MED i SEE projekata čija je provedba u tijeku, a okupio je preko 100 sudionika. U okviru programa, predstavljeni su primjeri dobre prakse u korištenju društvenih mreža pri promociji aktivnosti EU projekata, a među njima i LinkedIn stranica projekta EMILIE koju administrira REA Kvarner.