05.06.2015

Najava: Radionica programa Mediteran u Bruxellesu

U organizaciji Programa transnacionalne suradnje Mediteran (MED), a u partnerstvu s predstavnicima MED projekata EMILIE (u kojem REA Kvarner sudjeluje kao partner) i GRASP, u Bruxellesu će se 18. lipnja 2015. održati radionica pod naslovom "Inovacijama do održivih i energetski učinkovitih rješenja u mediteranskim regijama i gradovima"
 
Mediteransko područje ima veliki potencijal za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) i postizanje veće razine energetske učinkovitosti (EE) u odnosu na druge europske regije. U razdoblju 2007 - 2013 kroz program MED financirano je 28 projekata transnacionalne suradnje na temu OIE/EE u kojima su sudjelovali partneri iz 13 zemalja. Cilj je bio povećati kapacitete organizacija na prostoru Mediterana kako bi kroz se kroz korištenje OIE i implementaciju mjera EE potakao razvoj inovacija i novih tehnologija te potaklo lokalno gospodarstvo.
 
Ova radionica, koja se organizira u okviru Europskog tjedna održive energije 2015 (EU Sustainable Energy Week), želi dati cjelovit prikaz onoga što je učinjeno u okviru MED projekata u smislu provedbe tehničkih rješenja i usklađivanje standarda te predstaviti rezultate financiranih projekata, s pogledom na buduće aktivnosti i nadolazeće natječaje. Dosad ostvareni rezultati uključuju, između ostalog, razvijene nove alate za energetsku učinkovitost, stvaranje tematskih platformi i klastera, detektiranje i prijenos primjera dobrih praksi, implementaciju pilot aktivnosti, izradu edukativnih materijala, provođenje zelene javne nabave, uključivanje organizacija civilnog društva u projekte JPP…
 
Povrh svega navedenog, radionica će otvoriti prostor za raspravu o budućim mogućnostima financiranja za projekte obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i održivog prometa, pridonoseći racionalnijem upravljanju prirodnim resursima na području Europe.
 
Program radionice nalazi se u prilogu, a prijave se vrše preko online upitnika za registraciju.
 
 
 


Privici:
AGENDA_MED_EUSEW