24.10.2013

Održane edukacije o javnoj nabavi i Programima Unije

U okviru Potprograma „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima PGŽ u svojstvu regionalnog koordinatora dana 22. listopada 2013. godine organizirao je edukacije „Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova“ te „Programi Europske unije“ koje su se održale u Kulturnom domu Zora u Opatiji.
Voditelji edukacija koje su okupile tridesetak predstavnika jedinica lokalne samouprave, javnih poduzeća i neprofitnih udruga s područja PGŽ bili su Kristina Burina-Bonefačić iz Regionalne razvojne agencije PORIN d.o.o. i Andrej Filčić iz Regionalne energetske agencije Kvarner d.o.o.