29.09.2014

Partneri projekta SMILE sastali se u Pireju

U organizaciji vodećeg partnera EU MED projekta SMILE, Grada Pireja, dana 22. i 23. rujna  2014. održana je tehnička radionica na temu politika, strategija, planiranja i mjerenja inovativnih i energetski učinkovitih rješenja u području urbanog transporta te treći sastanak upravljačkog tijela projekta SMILE sastavljenog od predstavnika projektnih partnera, kojemu su prisustvovali predstavnici Grada Rijeke i REA-e Kvarner. 

Projekt SMILE trenutno se nalazi u ključnoj fazi provedbe – finalizaciji pilot projekata koji se provode u Valenciji, Pireju, Barceloni, Bologni, Montpellieru i Rijeci.