18.04.2012

REA Kvarner na međunarodnoj konferenciji o obnovljivim izvorima energije

U maloj vijećnici Grada Krka održana je 14. travnja 2012. godine prva Međunarodna energetska konferencija "Dobivanje i pohrana energije iz obnovljivih izvora na otocima", u organizaciji udruga Eko Kvarner, Grada Krka i Regionalne energetske agencije Kvarner. Glavni cilj konferencije bila je priprema naše zemlje za prelazak iz ere fosilnih goriva u eru korištenja obnovljivih izvora energije. Konferenciji je prisustvovala i ministrica zaštite okoliša i prirode Mirela Holy, a svoja predavanja održali su eminentni profesori i stručnjaci s područja obnovljivih izvora energije.