Regionalna edukativna radionica - Provedba Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

Dana 5. listopada 2012. godine, u konferencijskoizložbenoj dvorani Transadria u Rijeci, u organizaciji Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, održana je regionalna edukativna radionica o provedbi Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji. Radionica je organizirana u suradnji s Primorsko-goranskom županijom. Predstavnicima jedinica lokalne samouprave prezentirani su učinci provedbe Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, kao i praktični primjeri provedbe mjera energetske učinkovitosti u Primorsko-goranskoj, Istarskoj i Karlovačkoj županiji.

Program radionice u svom prvom dijelu je obuhvatio prezentaciju obveza koje proizlaze iz Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, predstavljen je program energetske obnove zgrada javnog sektora 2012-2013, te je obrađena tema racionalnog gospodarenja energijom. U drugom dijelu radionice su regionalne energetske agencije Primorsko-goranske, Karlovačke i Istarske županije, odnosno, REA Kvarner, REGEA i IRENA, predstavile aktivnosti agencija u pripremi i provedbi mjera energetske učinkovitosti u svojim županijama.