20.04.2018

Započela realizacija projekta "Energetska obnova zgrada osnovnih škola Primorsko-goranske županije"Potpisom ugovora s izvođačima u travnju 2018. godine označen je početak realizacije najveće ovogodišnje kapitalne investicije Primorsko-goranske županije u školstvu. Radi se o provedbi projekta "Energetska obnova zgrada osnovnih škola Primorsko-goranske županije" za čije je vođenje zadužena Regionalna energetska agencija Kvarner.

Godine 2016. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je javni poziv "Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja", na koji se Primorsko-goranska županija prijavila sa spomenutim projektnim prijedlogom koji je u konačnici odobren za financiranje.

Mjere energetske obnove obuhvaćene ovim projektom odnose se na osam osnovnoškolskih objekata na području Županije: OŠ Petar Zrinski (Čabar), OŠ Ivana Gorana Kovačića (Vrbovsko), OŠ Viktora Cara Emina (Lovran), OŠ Kraljevica (Kraljevica), OŠ Ivana Mažuranića (Novi Vinodolski), OŠ Frane Petrića (Cres), OŠ Ivana Rabljanina Rab i Područna škola Barbat (Rab).

Konkretno, projektne aktivnosti odnose se na izradu glavnog projekta energetske obnove, provedbu mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije (radovi na sanacijama fasada, krovova, kotlovnica), usluge stručnog nadzora i Koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova te energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove. Na svim objektima provodit će se radovi sanacija fasada i krovova, a bit će instalirani i mjerni uređaji za daljinsko očitanje potrošnje energije i vode Smartmeetering koji će biti spojeni na centralnu računalnu aplikaciju. Na školskim zgradama u Vrbovskom, Čabru i Novom Vinodolskom te na Cresu i Rabu postavit će se energetski učinkovit sustav rasvjete. Nadalje, u OŠ Ivana Gorana Kovačića u Vrbovskom kotlovnica na lož ulje zamijenit će se sustavom grijanja na biomasu (pelete), u OŠ Ivana Rabljanina na Rabu na radijatorima će se ugraditi termostatski ventili, a u PŠ Barbat na Rabu instalirat će se solarni kolektori i visokoučinkovita dizalica topline. Konačno, u OŠ Frane Petrića na Cresu ugradit će se solarni kolektori za toplu vodu.

Ukupan procijenjeni trošak projekta iznosi 33.437.377,69 kuna. Od navedenoga iznosa 11.882.707,89 kn sufinancira se sredstvima Europskoga fonda za regionalni razvoj, 11.995.311,48 kn sredstvima Primorsko-goranske županije, dok Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u funkciji partnera u projektu sudjeluje s 35.294,39 kn. Dodatna sredstva za sufinanciranje projekta Primorsko-goranska županija je osigurala prijavivši se u prosincu 2017. godine na poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, za što su joj odobrena bespovratna sredstva za sufinanciranje projekta u iznosu od 7.208.081,93 kn. Preostali iznos sufinanciraju JLS (Gradovi Rab, Cres, Kraljevica, Novi Vinodolski te Općina Lovran) s iznosom od 2.315.982,00 kn.

Završetak realizacije projektnih aktivnosti predviđen je za 31. ožujka 2019. godine. Ugovori o radovima potpisani su sa sljedećim izvođačima: Obrt za građevinarstvo Izgradnja Popovački iz Duge Rese za OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko; BARIĆ - GRADNJA zadruga za građevinarstvo iz Rijeke za OŠ Petar Zrinski Čabar i OŠ Kraljevica; Zanatska Zadruga GRADIN iz Rijeke za OŠ Viktora Cara Emina, Lovran, OŠ Ivana Rabljanina, Rab i OŠ Frane Petrića, Cres te TEHNO- ELEKTRO d.o.o. iz Đakova za OŠ Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski i PŠ Barbat, Rab.