04.11.2016

Strateškim akcijskim planom do energetski najučinkovitije županijeŽupanijska skupština Primorsko-goranske županije na svojoj je 31. sjednici održanoj 27. listopada 2016., uz prethodnu suglasnost Centra za praćenje poslovanja i energetskih investicija, usvojila Akcijski plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za period 2017. – 2019. godine, čiji je izrađivač REA Kvarner.  Riječ je o planskom dokumentu koji se donosi za trogodišnje razdoblje u skladu s Nacionalnim akcijskim planom, a kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području Županije.

Sukladno dostupnim financijskim mogućnostima, Županija u narednom trogodišnjem razdoblju planira nastaviti s ulaganjima u energetsku obnovu zgrada, prvenstveno osnovnih škola, ali i u obnovu objekta Lječilišta Veli Lošinj, zgrade arhiva Primorsko-goranske županije te Vatrogasnog trenažnog centra u Šapjanama.

Ulaganja u obnovljive izvore energije uključuju izgradnju fotonaponskog sustava na desalinizatoru na otoku Unije te praćenje već izvršenih investicija u sustave solarnog hlađenja i dizalica topline s morskom vodom, koje su izvršene u okviru dvaju europskih projekata REA-e Kvarner (EMILIE i ADRIACOLD).

Također, nastavit će se sa sustavnim gospodarenjem energijom u javnim zgradama koje je već dovelo do konkretnih rezultata i ušteda, a planira se i uvođenje tzv. smart meteringa, odnosno “pametnih brojila” kao dijela “pametne mreže” (eng. smart grid) na koju bi, prema smjernicama Europske unije, trebalo biti priključeno 80 posto kućanstava do 2020.

Akcijski plan sadrži i mjere vezane uz integrirano planiranje prometa, kao i razvoj infrastrukture za alternativna goriva u skladu sa europskom Direktivom 2014/94/EU. Nije zaboravljen niti gospodarski sektor te se, u suradnji s REA-om Kvarner, planira provođenje energetskih pregleda u industrijskom sektoru.