05.04.2018

Sudjelovanje na webinarima projekta SIMPLA: usklađivanje energetskog planiranja i planiranja mobilnosti

Regionalna energetska agencija Kvarner predstavlja mogućnost besplatnog sudjelovanja u programu jačanja kapaciteta javne uprave koji se provodi u sklopu projekta SIMPLA, financiranog u okviru programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

Projektom SIMPLA nastoji se ojačati kapacitet javne uprave u području planiranja i provedbe energetski učinkovitih politika i mjera, putem stvaranja preduvjeta za što bolju integraciju Akcijskih planova energetski održivog razvitka (eng. Sustainable Energy Action Plan – SEAP) i Planova održive urbane mobilnosti (eng. Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP) ili sličnih dokumenata usvojenih od strane jedinica lokalne samouprave.
Jedna od metoda kojom se u okviru projekta nastoji podržati jedinice lokalne samouprave odnosi se i na organizaciju interaktivnih međunarodnih webinara. Na webinarima će kao izlagači sudjelovati upućeni stručnjaci koji će izložiti različite, za projekt relevantne teme, probleme i moguća rješenja. U naredna dva mjeseca održat će se šest webinara, s različitim temama i izlagačima. Izlaganja će biti održana na engleskom jeziku. Prije sudjelovanja na svakom od webinara neophodno je izvršiti registraciju na web stranici projekta.

U privitku ispod teksta nalazi se raspored webinara s popisom tema i izlagača. Sadržajima će se pristupati preko platforme Livestorm. Riječ je o izuzetno pristupačnoj online aplikaciji namijenjenoj upravo webinarima. Sudionicima je za korištenje ove platforme dovoljna internet veza te zvučnici. U dodatnom privitku priložena su tehnička uputstva o korištenju aplikacije Livestorm koju možete proučiti za više detalja.

Prvi webinar u nizu biti će održan u srijedu 11. travnja 2018. godine. Pozivamo Vas da se registrirate i pridružite stotinama javnih službenika iz niza europskih zemalja koji će pratiti spomenuti program.  

Kratki sadržaj izlaganja:

1. Usklađivanje energetskog planiranja i planiranja mobilnosti: pristup projekta SIMPLA - Luca Mercatelli (AREA znanstveno-tehnološki park)
Vrijeme održavanja: 11. travnja 2018. 10:30 - 11:30 CET
Planovi SEAP (Sustainable Energy Action Plan - Akcijski plan energetski održivog razvitka) i SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan - Plan održive urbane mobilnosti) ubrajaju se u najrasprostranjenije planove koje promiče Europska komisija kako bi se ohrabrio održiviji i inkluzivniji razvoj gradova. Zaista, planovi SEAP i SUMP imaju zajedničke ciljeve i nužno utječu jedan na drugoga pri samoj provedbi. Stoga se postavlja pitanje na koji način lokalne vlasti mogu izbjeći ponavljanja i povećati sinergijski učinak te potaknuti višestruke rezultate u procesima strateškog planiranja.

2. Kako ubrzati energetsku tranziciju europskih gradova usvajanjem obnovljive energije i čiste mobilnosti. Demonstracija, nadogradnja i planiranje pametne tehnologije napajanja i rješenja “vozilo prema mreži“ (engl. vehicle to grid ) - Hugo Niesing (Resourcefully)
Vrijeme održavanja: 17. travnja 2018. 10:30 - 11:30 CET
Električna vozila sve su rasprostranjenija u europskim gradovima, što povlači značajne izmjene maksimalnih vrijednosti energetske potražnje. S obzirom na to da ove vrijednosti ne odgovaraju vrijednostima energetske proizvodnje i opskrbe, osobito kada je riječ o obnovljivim izvorima energije, postavlja se pitanje na koji način koristiti električna vozila kako bi se podržala energetska mreža, učinkovito odgovorilo na izazov maksimalnih energetskih vrijednosti te optimalno koristilo obnovljive izvore energije.

3. Revolucija električnih vozila: norveški primjer - Hans Jacob Mydske (NEPAS - New Energy Performance AS)
Vrijeme održavanja: 08. svibnja 2018. 10:30 - 11:30 CET
Električna vozila u Norveškoj preokrenula su područja transporta i mobilnosti uz zapanjujuće brz rast. Čime je ovo omogućeno? Saznajte više o netehničkim mjerama koje su vlasti uvele kako bi se pružila potpora ovom uzletu bez presedana.

4. Praktični vodič za prelazak s plana SEAP na SECAP - Giorgia Rambelli (Europski ured Sporazuma gradonačelnika)
Vrijeme održavanja: 16. svibnja 2018. 10:30 - 11:30 CET
U listopadu 2015. godine Europska komisija pokrenula je novu inicijativu, “Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju”. Spomenutom inicijativom postojećem cilju smanjenja emisije CO2, dodan je cilj prilagođavanja klimatskim promjenama. Koji je optimalan način da gradovi unaprijede Akcijske planove energetski održivog razvitka u nove, integrirane i opsežnije Akcijske planove energetski i klimatski održivog razvitka (Sustainable Energy and Climate Action Plan - SECAP)?

5. Razvijanje akcijskog plana za održivu mobilnost na razini funkcionalnog gradskog područja. Logistika tzv. “posljednjeg kilometra” dostave s električnim vozilima u Vicenzi (Italija) u okviru projekta SOLEZ - Manuela Massi, Carlo Andriolo (Grad Vicenza)
Vrijeme održavanja: 29. svibnja 2018. 10:30 - 11:30 CET
Većina europskih gradova izrasla je oko prepoznatljivih središta, što definira značajan dio gradskog prometa od/do ostalih gradskih područja i zaleđa. Stoga učinkovite i održive politike mobilnosti moraju biti planirane na razini tzv. funkcionalnog gradskog područja. Mjere redukcije prometa predstavljaju učinkovit način da se u urbanim područjima smanje emisije CO2. Međutim, one bi trebale biti praćene uslugama koje dodaju vrijednost kako bi se nadoknadile manjkavosti koje redukcije prometa donose sa sobom te kako bi dionici i građani lakše prihvatili spomenute mjere. Saznajte više o tome kako grad Vicenza (Italija) uspješno rješava ovaj problem uvođenjem inovativnih, niskougljičnih logističkih rješenja “posljednjeg kilometra”.

6. Pametna rješenja mobilnosti u gradovima Antwerpen, Madrid i Berlin - Marijke De Roeck (Grad Antwerpen), Sergio Fernández Balaguer (Prijevozno poduzeće Grada Madrida), Thekla Heinel (B.& S.U. Beratungs- und Service-Gesellschaft Umwelt mbH – konzultantske usluge vezane uz okoliš)
Vrijeme održavanja: 07. lipnja 2018. 10:30 - 11:30 CET
Antwerpen, Madrid i Berlin predvodnici su održive mobilnosti u Europi. Saznajte više o najznačajnijim postignućima ovih gradova - od detaljno razrađenih aplikacija za planiranje putovanja do inovativnih rješenja električne mobilnosti i učinkovitih sustava dijeljenja bicikli.


Privici:
1527239394_simpla-webinars-calendar.pdf
1527239416_simpla-webinars-technical-information_march_2018.pdf