27.05.2014

Treći sastanak SMILE konzorcija

Dana 20. i 21. svibnja 2014. u Barceloni je održan treći sastanak EU MED projekta SMILE kojemu su prisustvovali predstavnici Grada Rijeke i REA-e Kvarner, kao partnera na projektu, te predstavnik Rijeka prometa koji je uključen kao stručna pomoć u provedbi riječkog pilot projekta. U okviru projekta SMILE bit će provedeno istraživanje o potrebama dostave u centru Grada Rijeke, postavit će se dva nova pilomata te vršiti mjerenja koncentracije štetnih plinova, s ciljem formiranja preporuka za poboljšanje sustava dostave robe u središtu grada. 

Projekt SMILE financiran je od strane Europske komisije u okviru Transnacionalnog programa Mediteran, a traje do 30. lipnja 2015. godine.