26.08.2013

Uspostavljena internet stranica EU MED projekta EMILIE

Na internet adresi www.emilieproject.eu uspostavljena je web stranica EU MED projekta EMILIE, u kojem je REA Kvarner projektni partner. Na web stranicama se nalaze podaci o projektu, projektnim partnerima, poveznice na internet stranice vezane za tematiku EMILIE projekta - energetska učinkovitost u zgradarstvu, razne novosti, i, što je posebno interesantno, pregled pilot aktivnosti koje će se realizirati u sklopu projekta.

Cilj je MED projekta EMILIE podržati rast potencijala i sposobnosti za inovacijama malih i srednjih poduzeća u području energetske učinkovitosti u zgradama u tercijarnom sektoru na međudržavnoj razini, kako bi se aktivno doprinijelo rastu, konkurentnosti i zapošljavanju na području Mediterana.