17.02.2014

Uspostavljene mrežne stranice EU projekta ADRIACOLD

Na internet adresi www.adriacold.eu uspostavljene su mrežne stranice EU projekta ADRIACOLD, financiranom u okviru programa IPA Jadranske prekogranične suradnje (IPA ADRIATIC), u kojem REA Kvarner sudjeluje kao partner.

Na stranicama možete pronaći osnovne informacije o projektnim ciljevima i aktivnostima, kao i planiranim pilot projektima u zemljama partnera, jedan od kojih će se realizirati i na području Primorsko-goranske županije, a radi se o postrojenju solarnog hlađenja na objektu Thalassotherapia Crikvenica, za potrebe bolničkog restorana Ružmarinka.