19.03.2021

Virtualnim kick-off sastankom započeo EU projekt PRISMI PLUS (TRISMI)Europski projekt PRISMI PLUS - Prenošenje seta alata za integriranje obnovljivih izvora energije na pametnim mediteranskim otocima i ruralnim područjima (eng. Transferring a toolkit for RES Integration in Smart Mediterranean Islands and rural areas) službeno je započeo 1. ožujka 2021. Virtualni kick-off sastanak održan 17. i 19. ožujka okupio je predstavnike sedam organizacija-partnera: Sveučilišta “La Sapienza” iz Rima (Italija) kao vodećeg partnera, Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska), Sveučilišta Zapadne Atike (Grčka), Udruge gradova i općina regije Lacij (Italija), Regionalne energetske agencije Kvarner (Hrvatska), Općine Nisiros (Grčka) i Grada Čapljine (Bosna i Hercegovina), te predstavnike niza pridruženih partnera.

Projekt PRISMI PLUS izvorno je apliciran pod akronimom TRISMI, no odlukom MED programa provodit će se pod prilagođenim imenom projekta čije rezultate kapitaizira. Naime, radi se o svojevrsnom nastavku uspješno provedenog MED projekta PRISMI koji je završio 2018. godine. U okviru projekta PRISMI kreiran je set alata za analizu energetskoga sustava i lakšu identifikaciju potencijala korištenja obnovljivih izvora energije na području konkretne jedinice lokalne samouprave. Projekt PRISMI bio je fokusiran isključivo na otoke pa su njegovom provedbom u Hrvatskoj bili zahvaćeni Vis i Korčula. Spomenuti set alata bio je primijenjen na ovim otocima te su kao ishod nastale studije slučaja uključenih jedinica lokalne samouprave.

Projekt PRISMI PLUS nastavlja ovu inicijativu i širi fokus te će osim otoka uključiti i ruralne općine koje su u energetskom smislu nerijetko izolirane poput onih na otocima. Regionalna energetska agencija Kvarner pridružena je ovom konzorciju kako bi pružila tehničku pomoć hrvatskim jedinicama lokalne samouprave koje sudjeluju u projektu kao pridruženi partneri – Gradu Cresu i Općini Mrkopalj.

Tijekom prvog sastanka partneri su predstavili svoje organizacije i njihovu ulogu na projektu te napravili plan aktivnosti za sljedećih nekoliko mjeseci. Projekt PRISMI PLUS sufinanciran je sredstvima programa Interreg Mediteran, a provodit će se u trajanju od 16 mjeseci.