11.10.2021

Webinar: Kako (uz podršku Fonda) građani mogu (optimalno) izgraditi vlastitu fotonaponsku elektranu i energetski obnoviti obiteljsku kuću

Pozivamo sve zainteresirane na sudjelovanje na sutrašnjem webinaru "Kako (uz podršku Fonda) građani mogu (optimalno) izgraditi vlastitu fotonaponsku elektranu i energetski obnoviti obiteljsku kuću" na kojemu će ujedno biti predstavljen i veoma koristan priručnik s ciljem da se građani i gospodarstvenici pripreme za nadolazeće natječaje FZOEU, ali i da izbjegnu sada već standardne greške koje prilikom osmisljavanja i realizacije takvih projekata učestalo nastaju. Priručnik je rezultat 12-godišnjeg rada Udruge Eko Kvarner na energetskoj tranziciji prije svega otoka Krka, ali i RH.

Tema je vrlo aktualna, tako da webinar na woom. Zone dolazi u pravi trenutak, 12.10.2021. 18:00 - 19:30.