11.11.2012

Zelena energija u mom domu 2012 - javni natječaj

Dana 11. studenog 2012. godine objavljuje se Natječaj Zelena energija u mom domu za 2012. godinu, putem kojeg se kućanstva Primorsko-goranske županije sufinanciraju pri ugradnji solarnih kolektorskih sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode, te sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode na biomasu. Javni natječaj zajednički provode Primorsko-goranska županija i Regionalna energetska agencije Kvarner, uz sudjelovanje gradova i općina na području Primorsko-goranske županije, koji su se odlučili priključiti projektu. Tekst Natječaja te Upute za prijavu nalaze se u kategoriji Natječaji. Natječaj je otvoren do 17. prosinca 2012. godine.