15. sjednica Upravnog vijeća

15. sjednica Upravnog vijeća - poziv

15. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 30. siječnja 2023. godine održana je 15. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Usvaja se zapisnik 14. sjednice Upravnog vijeća održane dana 20. siječnja 2023. godine.
  2. Utvrđuje se realizacija svih zaključaka 13. i 14. sjednice Upravnog vijeća održanih dana 08. prosinca 2022. godine i 20. siječnja 2023. godine.
  3. Donosi se Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner
  4. Donosi se Odluka o donošenju Godišnjeg obračuna ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2022. godinu
  5. Donosi se Odluka o rasporedu rezultata ostvarenog u 2022. godini ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner
  6. Donosi se Odluka o donošenju Izvještaja o radu Upravnog vijeća ustanove Regionalna energetska agencije Kvarner u 2022. godini.