18. sjednica Upravnog vijeća

18. sjednica Upravnog vijeća - poziv

18. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 23. svibnja 2023. godine održana je 18. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Usvaja se zapisnik 17. sjednice Upravnog vijeća održane dana 24. travnja 2023. godine
  2. Utvrđuje se realizacija svih zaključaka 17. sjednice Upravnog vijeća održane dana 24. travnja 2023. godine
  3. Prihvaća se Izvješće o radu ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner u razdoblju 01.01.-31.03.2023. godine
  4. Donosi se Odluka o usvajanju Prijedloga I. Izmjena i dopuna Plana rada i Financijskog plana ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  5. Donosi se odluka o donošenju Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova ili usluga
  6. Donosi se odluka o prestanku važenja Upute o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga jednostavne nabave
  7. Donosi se Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner
  8. Prihvaća se informacija o EU projektu REHEATEST