22. sjednica Upravnog vijeća

22. sjednica Upravnog vijeća - poziv

22. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 12. listopada 2023. godine održana je 22. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Usvaja se zapisnik 21. sjednice Upravnog vijeća održane dana 06. rujna 2023. godine
  2. Utvrđuje se realizacija svih zaključaka 21. sjednice Upravnog vijeća održane 06. rujna 2023. godine
  3. Donosi se Odluka o korekciji financijskog rezultata za 2022. godinu
  4. Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu rezultata ostvarenog u 2022. godini ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner
  5. Donosi se Odluka o usvajanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna Plana rada i Financijskog plana ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu