15.04.2024

25. sjednica Upravnog vijeća

25. sjednica Upravnog vijeća - poziv

25. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 30. siječnja 2024. godine održana je 25. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Usvaja se zapisnik 24. sjednice Upravnog vijeća održane dana 7. prosinca 2023. godine.
  2. Utvrđuje se realizacija svih zaključaka 24. sjednice Upravnog vijeća održane 07. prosinca 2023. godine.
  3. Donosi se Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana i Plana rada za 2023. godinu ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner.
  4. Donosi se Odluka o donošenju Godišnjeg obračuna ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2023. godinu.
  5. Donosi se Odluka o rasporedu rezultata ostvarenog u 2023. godini ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner.
  6. Donosi se Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o provedbi Višegodišnjeg Plana uravnoteženja Financijskog plana ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za razdoblje 2023. – 2025. godine.
  7. Donosi se Odluka o donošenju Izvještaja o radu Upravnog vijeća ustanove Regionalna energetska agencije Kvarner u 2023. godini.