27.02.2024

26. sjednica Upravnog vijeća

26. sjednica Upravnog vijeća - poziv

26. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 27. veljače 2024. godine održana je 26. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Usvaja se zapisnik 25. sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. siječnja 2024. godine.
  2. Utvrđuje se realizacija svih zaključaka 25. sjednice Upravnog vijeća održane 30. siječnja 2024. godine.
  3. Donosi se odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće radnika ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner.
  4. Donosi se Odluka o razrješenju ravnatelja ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner.
  5. Utvrđuje se prijedlog Sporazuma o prestanku ugovora o pravima i obvezama ravnatelja.
  6. Donosi se Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner.
  7. Donosi se Odluka o naknadi za rad vršitelja dužnosti ravnatelja ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner.
  8. Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner.
  9. Zadužuje se Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner, imenovano Odlukom iz točke 1. ovog Zaključka, da najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner, objavi tekst Javnog natječaja.