37. sjednica Upravnog vijeća

37 sjednica Upravnog vijeća - poziv

37. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 17. rujna 2021.  godine održana je 37. sjednica Upravnog vijeća na kojoj je donijet sljedeći zaključak:
  1. Donosi se odluka o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o pružanju usluge izrade idejnih projekata fotonaponskih elektrana, evidencijski broj nabave 01/21-JDN