8. sjednica Upravnog vijeća

8. sjednica Upravnog vijeća - poziv

8. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 29. lipnja 2022. godine održana je 8. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Usvaja se zapisnik 7. sjednice Upravnog vijeća održane dana 7. lipnja 2022. godine.
  2. Utvrđuje se realizacija svih zaključaka 7. sjednice Upravnog vijeća održane dana 7. lipnja 2022. godine.
  3. Donosi se odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Plana rada i Financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.
  4. Daje se suglasnost ravnatelju na donošenje Odluke o isplati naknade zaposlenicima za godišnji odmor za 2022. godinu.
  5. Donosi se Odluka o korekciji financijskog rezultata za 2021. godinu.