16.12.2015

Vrtić Čavlić energiju dobiva iz obnovljivih izvoraPrimorsko-goranska županija, u okviru projekta ALTERENERGY - Energetska održivost za male jadranske zajednice, sufinanciranog sredstvima IPA Programa Jadranske prekogranične suradnje, u novu je energetski učinkovitu zgradu Dječjeg vrtića Čavlić ugradila i sustav grijanja i hlađenja obnovljivim izvorima energije. Ekološki i štedljiv način grijanja i hlađenja u vrtiću Čavlić čine fotonaponska elektrana od 30 kilovata, sustav zagrijavanja potrošne tople vode s termalnim kolektorima te dizalica topline snage 35 kilovata koja će u prvom redu poslužiti za hlađenje objekta ljeti.

Inače, svrha ALTERENERGY projekta je doprinijeti ciljevima Europske unije kroz jačanje energetske održivosti u malim jadranskim zajednicama te poboljšanje sposobnosti u planiranju i upravljanju aktivnostima na području energetske učinkovitosti i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.
U okviru projekta, koji se provodi od 2012. godine,  izrađeni su Integrirani modeli energetskog upravljanja koji nude pregled tehnologija i primjera dobrih praksi u cilju postizanja energetski održivog razvitka te pregled poticajnih regulativa i mogućnosti financiranja projekata obnovljivih izvora energije na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj/lokalnoj razini.

Također, proveden je Javni poziv za iskazivanje interesa jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije za implementaciju aktivnosti u okviru Projekta na temelju kojeg je kao ciljna zajednica odabrana Općina Čavle, a za lokaciju pilot projekta nova zgrada Dječjeg vrtića Čavlić.