02.01.2013

EMILIE (Interreg MED)

NAZIV PROJEKTA: Jačanje mediteranskih inicijativa kroz poticanje malog i srednjeg poduzetništva na razvoj energetski učinkovitih tehnologija (eng. Enhancing Mediterranean Initiatives Leading SMEs to Innovation in building Energy efficiency tehnologies)
 
AKRONIM PROJEKTA: EMILIE
PROGRAMSKI OKVIR: MED program
WEB STRANICA: www.emilieproject.eu
 
PARTNERI U PROJEKTU:
AREA Science Park (AREA) – Italija
Instituto Andaluz de Tecnologia (IAT) – Šanjolska
Foundation CIRCE, Research Centre for Energy Resources and Consumption (CIRCE) – Španjolska
CAPENERGIES (CAP) – Francuska
Institut Jožef Stefan (IJS) – Slovenija
REA Kvarner – Hrvatska
 
CILJNE SKUPINE: Mala i srednja poduzeća
TRAJANJE PROJEKTA: 30 mjeseci, od 01.siječnja 2013. do 30.lipnja 2015.
UKUPAN PRORAČUN PROJEKTA: 2.200.668,32 €
 
OPĆI CILJEVI PROJEKTA:
 • podrška malim i srednjim poduzećima u povećanju inovacijskog kapaciteta i razvojnog potencijala na međudržavnoj razini u području energetske učinkovitosti koja pridonosi rast, konkurentnost i zapošljavanje MED projektnog područja.
 • poboljšanje upravljanja znanjem u malim i srednjim poduzećima u odnosu na izgradnju tehnologija koje su energetski učinovite, te prevladavanje tržišnih poteškoća i povećanja potencijala u malim i srednjim poduzećima konkretnim rješenjima – jačanje MED klastera u malim i srednjim poduzećima, promicanje suradnje između klastera, malih i srednjih poduzeća, te istraživačkih centara
 
POSEBNI CILJEVI:
 • identifikacija i ispitivanje inovativnih tehnologija, kompetencija, znanja i proizvoda koji predstavljaju efikasna rješenja za energetsku učinkovitost u zgradarstvu tercijalnog sektora putem inovativnih pilot projekata podržavajući mala i srednja poduzeća, te klastere na MED projektnom području.
 • realizacija pilot projekata, jednog i na području Primorsko-goranske županije.
 • jačanje mrežnog klastera u projektu MARIE, poboljšanje suradnje i povezivanje s postojećim europskim mrežama, te promocija suradnje između MED klastera, istraživačkih i inovacijskih centara, te javnih uprava.
 • kapitalizacija i širenje rezultata projekta EMILIE, uvođenje pristupa ˝odozdo prema gore˝ kako bi se učinkovito uvele inovacije u malim i srednjim poduzećima, poboljšanjem tržišne pozicije malih i srednjih poduzeća, te usklađivanje privatnih i javanih investicija.
 
REZULTATI PROJEKTA:
 • razvijen zajednički model za podršku malim i srednjim poduzećima;
 • ojačana transnacionalna mediteranska mreža malih i srednjih poduzeća, istraživačkih centara i tijela javne uprave
 • ojačan prijenos tehnologije i znanja malih i srednjih poduzeća;
 • ojačane postojeće mreže (s MED projektnog područja i Europe) za mala i srednja poduzeća te tijela javne vlasti;
 • postavljeni inovativni energetski sustavi (pilot projekti) na odabranim lokacijama projektnih partnera, od čega jedan na području Primorsko-goranske županije;
 • Ugrađen sustav solarnog hlađenja na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Radi se o rashladnom uređaju / dizalici topline koja radi sa smjesom amonijaka i vode i služi za hlađenje laboratorija Zavoda za termodinamiku i energetiku Tehničkog fakulteta u Rijeci. Učinak hlađenja je 18,6 kW kod temperatura hlađene vode 6/12oC, rashladne vode 24/30oC i ogrjevne vode  85/78oC. Rashladni uređaj ima mogućnost  pogona otpadnom toplinom iz kogeneracije, toplom vodom iz kotlovnice ili solarnim vakuumskim kolektorima na krovu približne površine 50 m2.  Pogledajte promotivni video!

U okviru ECAP (Environmental Compliance Assistance Programme) programa Europske komisije koji potiče usklađivanje i poštivanje propisa vezanih uz područje zaštite okoliša, odabrano je 99 europskih primjera dobre prakse u podupiranju malog i srednjeg poduzetništva (MSP) u području primjene mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Projekt EMILIE uvršten je među 6 odabranih kros-sektorskih projekata u području zaštite okoliša i eko-industrija.