10.01.2020

E-ŽUPANIJA

Projekt „e-Županija“ koji je Primorsko-goranska županija pokrenula 2015. godine usmjeren je ka razvoju elektroničke komunikacijske mreže širokog pojasa s ciljem omogućavanja korištenja e-usluga građanima i institucijama u „informatičkom oblaku“ Primorsko-goranske županije. Projekt donosi razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture koja omogućuje povezivanje na Internet s velikom brzinom prijenosa podataka (tzv. širokopojasni pristup Internetu), i na rijetko naseljenim područjima za koja ne postoji ekonomski interes operatora za izgradnju širokopojasnih mreža. Nositelj projekta je Primorsko-goranska županija, a REA Kvarner zadužena je za operativnu provedbu projekta.

 U projekt e-Županija uključeno je sveukupno 26 jedinica lokalne samouprave (gradovi: Rijeka, Opatija, Kastav, Delnice, Čabar, Vrbovsko, Rab, Kraljevica, Novi Vinodolski, Crikvenica te općine: Mošćenička Draga, Lovran, Matulji, Klana, Viškovo, Kostrena, Čavle, Jelenje, Vinodolska općina, Lopar, Fužine, Lokve, Skrad, Mrkopalj, Ravna Gora, Brod Moravice).

Početkom 2015. godine pilot projekt e-Županija, sada u obliku međugraničnog pilot projekta RUNE u koji su uključene dvije države (Hrvatska i Slovenija), a sa hrvatske strane Primorsko-goranska i Istarska županija,  uvršten je temeljem projektne prijave u kategoriji "Digitalnih znanja i inovacije" na projektnu listu Europske komisije (tzv. Junckerov plan) sa planiranim financijskim sredstvima od 220 mil. €, i to kao jedini projekt iz Hrvatske. Zahvaljujući projektu, osnovana je tvrtka RuNe Crow koja će na temelju potpore Svjetske banke te investitora Connecting Europe Broadband Fund (CEBF) kojim upravlja Cube Infrastructure Managers S.A. uložiti znatna sredstva u izgradnju širokopojasne infrastrukture u Primorsko- goranskoj županiji.

U sklopu provedbe Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog interneta u RH (MRRFEU), na javnoj raspravi iskazan je komercijalni interes dvaju operatora, HT-a i RuNe Crow, financijski iznos privatnog ulaganja u izgradnju otvorene elektroničke komunikacijske infrastrukture  na području Županije planiran u visini od preko 300 milijuna kuna. Do kraja 2017. godine potpisani su ugovori o izgradnji širokopojasne infrastrukture između navedenih jedinica lokalne samouprave (formiranih u konzorcije) i dva operatora- Hrvatskog telekoma i RuNe Crow.

Tijekom 2020. godini u planu je izgradnja same infrastrukture, tijekom koje će Regionalna energetska agencija Kvarner jedinicama lokalne samouprave pružati podršku kroz provjeru projektne dokumentacije i praćenje realizacije projekta.


Više informacija o projektu Rural Network Project (RUNE), odnosno izgradnji ultra-brze širokopojasne svjetlovodne infrastrukture u ruralnim područjima Primorsko - goranske i Istarske županije dostupno je na mrežnim stranicama projekta.